Objektif YES

Penubuhan YES adalah bertujuan untuk mengumpulkan semua bekas pelajar yang pernah mendapat tajaan daripada Yayasan Sarawak sama ada dalam bentuk biasiswa, pinjaman atau lain-lain seperti yang dinyatakan dalam kriteria keahlian YES.

TUJUAN DAN MATLAMAT YES:

 1. Memperkukuh dan menggalakkan perpaduan dan persefahaman serta merapatkan hubungan di kalangan ahli-ahli dan masyarakat umum.
 2. Mengadakan aktiviti kebajikan masyarakat dan sosial yang boleh memberi manfaat dan kebaikan.
 3. Mewujud, memelihara dan menjaga kepentingan dan kebajikan ahli-ahli di bidang sukan, sosial, kemasyarakatan dan sebagainya.
 4. Menggalak ahli-ahli untuk mewujud dan memelihara budaya, bekerjasama berkongsi dan bertukar ilmu pengetahuan dan maklumat bagi kepentingan bersama ahli-ahli.
 5. Menggalak dan memupuk kerjasama dan penggabungan dengan mana-mana badan atau Persatuan samada dari tempatan atau dari luar negeri, di mana gabungan dan kerjasama tersebut adalah untuk kepentingan ahli-ahli.
 6. Menganjurkan kerja gotong-royong bagi kebaikan umum.
 7. Menyediakan kemudahan-kemudahan tertentu bagi memenuhi tujuan-tujuan di atas serta memiliki harta benda.
 8. Menggabungkan ahli-ahli yang mempunyai minat, kegemaran, hasrat dan kecenderungan yang sama dimana ahli-ahli berpeluang dan berkesempatan untuk merancang dan melaksanakan aktiviti secara bersama.
 9. Mewujudkan peluang kepada ahli-ahli untuk mengembangkan bakat dan potensi dalam pelbagai bidang ke peringkat yang lebih tinggi.
 10. Memberi bantuan yang sewajarnya kepada ahli yang ditimpa kesusahan, kemalangan dan malapetaka.
 11. Menjalankan aktiviti penambahan sumber kewangan Persatuan dalam bentuk pelaburan dalam institusi perniagaan yang sah.