Borang Keahlian

Borang Pendaftaran

Sila ambil maklum bahawa borang dibawah ini  adalah bagi tujuan permohonan pendaftaran kepada keahlian YES Alumni sahaja. Langkah Ini akan membolehkan anda memohon untuk menyertai  YES Forum kami. Untuk YES Forum kami, anda perlu lengkapkan nama pengguna serta  katalaluan diantara lainnya sebagai memenuhi syarat pendaftaran ahli forum.

  BUTIRAN PERIBADI
 
Nama penuh *
(HURUF BESAR
)
:
Tarikh Lahir * :       
NRIC/No. Paspot * :      
Telefon Bimbit * :      
Telefon Rumah * :      
Taraf Perkahwinan * :
Nama Pasangan :
Alamat Rumah :
Nama Anak : 1.                   4.
    2.                   5.
    3.                   6.
           
  BUTIRAN PEKERJAAN
 
Bangsa * :      
Pekerjaan * :
Telefon Pejabat * : No. Faks :
Emel * :      
Alamat Pejabat * :
Pendapatan * :      
           
  BUTIRAN AKADEMIK
 
NAMA INSTITUSI
Mula
Tamat
JENIS TAJAAN DARI YAYASAN SARAWAK
Sekolah Rendah (1 - 6)
1.
2.
3.
 
Menengah Rendah (1 - 3)
1.
2.
3.
 
Menengah Atas (4 - 5)
1.
2.
3.
 
Menengah Tinggi (6 Rendah/6 Atas)
1.
2.
3.
       
Pra Universiti (Asasi, Martrikulasi, dll)      
1.
2.
3.
       
Pengajian Peringkat Sijil (SKM, Giat Mara, Poli dll)      
1.
2.
3.
       
Pengajian Peringkat Diploma      
1.
2.
3.
       
Pengajian Peringkat Ijazah Pertama      
1.
2.
3.
       
Pengajian Peringkat Master      
1.
2.
3.
       
Pengajian Peringkat PhD      
1.
2.
3.
       
Pengajian Peringkat Professional (ACCA dll)      
1.
2.
3.
 
          Keterangan Lanjut