Kriteria Keahlian

Keahlian adalah terbuka kepada semua bekas pelajar tajaan dibawah program-program yang disenaraikan seperti berikut:

JENIS-JENIS PROGRAM DAN PENAJAAN KELOLAAN YAYASAN SARAWAK

A)    Pendidikan Rendah

 1. Skim Biasiswa Tempatan
  Penerima : Pelajar di negeri Sarawak pada peringkat sekolah rendah dan menengah
 2. Skim Biasiswa Program Pertukaran Pelajar - Semenanjung/Sabah/Sarawak
  Penerima : Pelajar-pelajar Sarawak yang dipilih untuk belajar di Semenanjung Malaysia, pelajar-pelajar dari Sabah dan Semenanjung yang dipilih untuk belajar di Sarawak dari Tingkatan 1 hingga 6.
 3. Skim Hadiah Cemerlang
  Penerima : Pelajar-pelajar Sarawak yang cemerlang dalam peperiksaan-peperiksaan awam


B)    Pendidikan Komuniti

 1. Projek HIPERS (High Performance Rural Students)
  Penerima : Pelajar-pelajar sekolah rendah dan menengah di Sarawak.

C)    Pendidikan Kemahiran dan Teknikal

 1. Penerima : Pelajar Institusi Kemahiran Awam dan Swasta di bawah Skim Pinjaman Kemahiran dan Skim Bantuan Awal/Tiket Penerbangan

D)    Pendidikan Tinggi

 1. Skim Pinjaman Pelajaran - Dalam Negara
  Penerima : Pelajar yang melanjutkan pengajian ke Insititusi Pengajian Tinggi di dalam negara.
 2. Skim Pinjaman Pelajaran - Luar Negara
  Penerima : Pelajar yang melanjutkan pelajaran ke luar negara.
 3. Skim Tabung Pusingan
  Penerima : Pelajar yang melanjutkan pengajian ke Institusi Pengajian Tinggi di dalam negara
 4. Skim Bantuan Matrikulasi
  Penerima : Pelajar yang melanjutkan pelajaran ke Kolej Matrikulasi anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia atau Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)
 5. Skim Bantuan Pra-Sains
  Penerima : Pelajar yang mengikuti pengajian peringkat Pra-Sains.
 6. Skim Pinjaman Komputer
  Penerima : Pelajar yang menuntut di IPTA termasuk Politeknik dan Kolej Komuniti di seluruh Malaysia.
 7. Program Yayasan Bistari (Biasiswa : Diperkenalkan pada tahun 2010)
  Penerima : Pelajar cemerlang dari peringkat ‘foundation’ hingga ijazah pertama di Universiti Swinburne dan Curtin sahaja.

E)    Sekretariat Tabung Pendidikan Tinggi

 1. Sekretariat Kepada Yayasan Biasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman
  Skim Yayasan Biasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman
  Penerima : Pelajar yang melanjutkan pengajian Ijazah Pertama di Institusi Pengajian Tinggi dalam negara dan Ijazah Lanjutan termasuk kursus pakar di dalam dan luar Negara dalam jurusan terpilih.
 2. Sekretariat Kepada Skim Pinjaman Tabung Pendidikan Sarawak (HiED)
  Skim Pinjaman Tabung Pendidikan Tinggi Sarawak (HiED)
  Penerima : Pelajar yang melanjutkan pengajian ke Insititusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta di Sarawak dalam jurusan Kejuruteran dan Ukur Bahan
 3. Sekretariat Kepada Tabung Amanah Bakun (TAB)
  Skim Biasiswa Tabung Amanah Bakun
  Penerima : Pelajar yang berasal dari Daerah Belaga yang melanjutkan pengajian ke Insititusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta di dalam Negara.
 4. Skim Biasiswa Peringkat Sekolah Tabung Amanah Bakun
  Penerima : Pelajar Sekolah Rendah dan Menengah yang berasal dari Daerah Belaga.
  Skim Pelajar Cemerlang Tabung Amanah Bakun
  Penerima : Pelajar-pelajar dari Belaga yang mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan-peperiksaan awam