Untuk
Warga
YS
Language
Font Size A A A Color Green Blue Red
Yayasan Sarawak
Sarawak Crest

Scholarship

Objective
 • Scholarship for STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) related courses only.
  Requirement
  • Applicants must be a Malaysian Citizen with Sarawak Connection (either parent).
  • First Degree students pursuing studies at public institutions of higher learning (IPTA) and selected private institutions of higher learning (IPTS) in the country with CGPA of 3.00 and above.
  • Reseacrh-based post graduates studies (Masters, PhD & Specialists) in specialized fields at local and foreign universities.
  Coverage
  • Degree:
   Tuition Fees, Living Allowance, Book Allowance. Project Paper Allowance, Toolkit Allowance, Practical Training Allowance, Scientific Training / Thesis & Flight Allowance.
  • Post Graduate (Master, PhD & Specialist):
   Tuition Fee, Living Allowance, Book Allowance, Toolkit Allowance & Thesis Allowance.
   Flight Tickets:
   • Local: Return annually
   • Overseas: Return once only
  Application
   • BYSTT (First Degree): Once a year through advertisements..
   • BYSTT (Post Graduate): Application is open throughout the year.
   • Online Application (Copy of documents sent to Yayasan Sarawak)
   Tujuan
   • Menyediakan biasiswa kepada pelajar yang mengikuti kursus bukan kategori STEM (Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik) sahaja.
   • Ambilan pelajar terbuka kepada semua IPTA dan IPTS yang terpilih sahaja di Malaysia untuk peringkat Sarjana Muda sehingga PhD
   Syarat
   • Pemohon mestilah warganegara Malaysia (Anak Jati Sarawak).
   • Pencapaian akademik yang cemerlang sekurang-kurangnya Gred B dan ke atas pada setiap subjek di peringkat STPM, atau
   • Memperolehi CGPA/PNGK 3.00 dan ke atas bagi lulusan Sijil / Diploma / Matrikulasi / A-Level dan yang setaraf dengannnya.
   Bantuan
   • Ijazah Sarjana Muda:
    Yuran Pengajian, Elaun Sara Hidup, Elaun Buku, Elaun Kertas Projek, Elaun Alat Perkakas, Elaun Latihan Amali, Elaun Latihan Ilmiah/Tesis & Tiket Penerbangan.
   • Ijazah Lanjutan (Sarjana, PhD & Kepakaran):
    Yuran Pengajian, Elaun Sara Hidup, Elaun Buku, Elaun Alat Perkakas, Elaun Latihan Tesis, Elaun Pengajian Akhir & Tiket Penerbangan.
   • Tiket penerbangan pergi-balik (sekali setahun dalam negara dan sekali sepanjang kursus untuk luar negara).
   Permohonan
    • Permohonan dibuka sekali setahun melalui iklan di akhbar tempatan dan laman web.
    Tujuan
    • Khusus untuk pelajar mengikuti pengajian Ijazah Sarjana Muda Program Perubatan di Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS).
    • Setiap tahun 40 orang pelajar akan dipilih sebagai usaha untuk meningkatkan bilangan doktor di Sarawak.
    Syarat
    • Pemohon mestilah warganegara Malaysia (Anak Jati Sarawak).
    • Mendapat tawaran dan pengesahan pengajian program perubatan di Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS).
    • Melepasi proses temuduga.
    Bantuan
    • Yuran pengajian, sara hidup, pengangkutan, penginapan, bantuan buku, elaun perkakasan, elaun kertas dan projek
    Tujuan
    • Menyedia biasiswa kepada pelajar peringkat Sekolah Menengah di Negeri Sarawak yang kurang berkemampuan
    • Membiayai persekolahan bagi membolehkan pelajar meneruskan persekolahan serta menggalakkan peningkatan prestasi akademik pelajar.
    Syarat
    • Pemohon mestilah warganegara Malaysia (Anak Jati Sarawak).
    • Terbuka kepada pelajar Sekolah Menengah dan keutamaan diberikan kepada pelajar Tingkatan 2.
    • Kategori pelajar yang Ketua Isi Rumah (KIR) disahkan status berpendapatan rendah.
    • Pelajar TIDAK penerima biasiswa atau bantuan kewangan daripada daripada kerajaan atau pihak luar.
    • Pelajar tidak mempunyai masalah disiplin di sekolah.
    Bantuan
    • Bayaran tahunan terus ke akaun pelajar berdasarkan kadar berikut:
     • Tingkatan 2–3 : RM300.00
     • Tingkatan 4–5 : RM400.00
     • Tingkatan 6 : RM500.00
    Permohonan
     • Borang permohonan diedarkan ke sekolah melalui Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) danJabatan Pendidikan Negeri Sarawak (JPNS).
     • Pihak sekolah hendaklah mengenalpasti pelajar yang LAYAK yang menepati kriteria sahaja.
     • Pengetua akan mengesahkan permohonan sebelum diserahkan kepada PPD masing-masing untuk rumusan dan perakuan.
     • Borang permohonan yang lengkap akan dikembali ke Yayasan Sarawak untuk proses tapisan eKasih.

     Yayasan Sarawak akan memaklumkan status permohonan melalui PPD masing-masing.
    Tujuan
    • Membantu membiayai kos peringkat awal pelajar yang memulakan pengajian ke Institusi Pengajian Tinggi.
    Syarat
    • Pemohon mestilah warganegara Malaysia (Anak Jati Sarawak).
    • Mendapat tawaran kemasukan di Institusi Pengajian Tinggi Tempatan atau Institusi Teknikal Tempatan. (Semester 1)
    • Ibubapa / penjaga pelajar mempunyai pendapatan perkapita RM1000.00 dan ke bawah.
    • Hanya meliputi kemasukan peringkat Matrikulasi / Asasi / Pra Diploma / Diploma / Ijazah di Institusi Pengajian Tinggi Awam, Kolej Matrikulasi anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia dan Institusi Latihan Kemahiran / Teknikal anjuran kerajaan
    Bantuan
    • Geran bantuan tidak perlu dibayar balik ini adalah seperti berikut:
     Dalam Sarawak : RM1,000.00
     Luar Sarawak : RM1,500.00
    Permohonan