Untuk
Warga
YS
Language
Font Size A A A Color Green Blue Red
Sarawak Crest

Bengkel Peningkatan Kemahiran Pedagogi Sains dan Matematik Guru-Guru Sekolah HIPERS

2 July 2022

(8:00AM - 5:00PM) @ Kuching | Sibu | Miri

Last updated on July 5th, 2022 at 08:55 am

ZON SELATAN
84 Peserta
Swinburne University of Technology Sarawak Campus

ZON TENGAH
80 Peserta
University of Technology Sarawak, Sibu

ZON UTARA
60 Peserta
Curtin University Malaysia, Miri

Sebarang maklumat, sila hubungi Seksyen Program dan Bantuan:
082-441686