Untuk
Warga
YS
Language
Font Size A A A Color Green Blue Red
Yayasan Sarawak
Sarawak Crest

Majlis Penyampaian Hadiah Pelajar Cemerlang Yayasan Sarawak 2019 Bahagian Miri

27 July 2019

(8:00AM - 12:30PM) @ Curtin University Malaysia, Miri

Majlis akan disempurnakan oleh:

Yang Berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hasan
Timbalan Ketua Menteri Sarawak
Menteri Pembangunan Perindustrian dan Usahawan
Menteri Kedua Pembangunan Bandar & Sumber Asli