Untuk
Warga
YS
Bahasa
Saiz Huruf A A A Warna Green Blue Red
Yayasan Sarawak
Sarawak Crest

Biasiswa

Tujuan
 • Menyediakan biasiswa kepada pelajar cemerlang yang mengikuti kursus dalam bidang STEM (Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik) sahaja.
 • Menyediakan pembiayaan kepada pasca-siswazah menjalankan penyelidikan dalam bidang dan pengkhususan yang diperlukan oleh Kerajaan Negeri Sarawak.
Syarat
 • Pemohon mestilah warganegara Malaysia (Anak Jati Sarawak).
 • Pelajar Ijazah Pertama yang sedang mengikuti pengajian di IPTA dan IPTS terpilih di dalam negara dengan CGPA 3.0 ke atas
 • Pelajar Ijazah Lanjutan (Sarjana, PhD & Kepakaran) yang mengikuti pengajian di IPTdi dalam dan luar negara dalam bidang penyelidikan sahaja.
Bantuan
 • Kerja Kursus:
  • Pengajian Ijazah Pertama dalam negara sahaja.
  • Pengajian Sarjana dan PhD di dalam dan luar negara.
  • Keutamaan kepada senarai tawaran kursus dan lulus temuduga.
  • Permohonan dibuka setahun sekali melalui iklan tawaran.
 • Penyelidikan: 
  • Peringkat Sarjana, PhD dan Kepakaran di dalam dan luar negara.
  • Keutamaan kepada senarai kursus yang ditawarkan dan lulus temuduga.
  • Permohonan dibuka sepanjang tahun.
Permohonan
Tujuan
 • Menyediakan biasiswa kepada pelajar yang mengikuti kursus bukan bidang STEM (Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik) sahaja.
 • Ambilan pelajar terbuka kepada semua IPTA dan IPTS yang terpilih sahaja di Malaysia untuk peringkat Sarjana Muda sehingga PhD
Syarat
 • Pemohon mestilah warganegara Malaysia (Anak Jati Sarawak).
 • Pencapaian akademik yang cemerlang sekurang-kurangnya Gred B dan ke atas pada setiap subjek di peringkat STPM, atau
 • Memperolehi CGPA/PNGK 3.00 dan ke atas bagi lulusan Sijil / Diploma / Matrikulasi / A-Level dan yang setaraf dengannnya.
Bantuan
 • Ijazah Sarjana Muda:
  Yuran Pengajian, Elaun Sara Hidup, Elaun Buku, Elaun Kertas Projek, Elaun Alat Perkakas, Elaun Latihan Amali, Elaun Latihan Ilmiah/Tesis & Tiket Penerbangan.
 • Ijazah Lanjutan (Sarjana, PhD & Kepakaran):
  Yuran Pengajian, Elaun Sara Hidup, Elaun Buku, Elaun Alat Perkakas, Elaun Latihan Tesis, Elaun Pengajian Akhir & Tiket Penerbangan.
 • Tiket penerbangan pergi-balik (sekali setahun dalam negara dan sekali sepanjang kursus untuk luar negara).
Permohonan
  Tujuan
  • Khusus untuk pelajar mengikuti pengajian Ijazah Sarjana Muda Program Perubatan di Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS).
  • Setiap tahun 40 orang pelajar akan dipilih sebagai usaha untuk meningkatkan bilangan doktor di Sarawak.
  Syarat
  • Pemohon mestilah warganegara Malaysia (Anak Jati Sarawak).
  • Mendapat tawaran dan pengesahan pengajian program perubatan di Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS).
  • Melepasi proses temuduga.
  Bantuan
  • Yuran pengajian, sara hidup, pengangkutan, penginapan, bantuan buku, elaun perkakasan, elaun kertas dan projek
  Tujuan
  • Menyedia biasiswa kepada pelajar peringkat Sekolah Menengah di Negeri Sarawak yang kurang berkemampuan
  • Membiayai persekolahan bagi membolehkan pelajar meneruskan persekolahan serta menggalakkan peningkatan prestasi akademik pelajar.
  Syarat
  • Pemohon mestilah warganegara Malaysia (Anak Jati Sarawak).
  • Terbuka kepada pelajar Sekolah Menengah dan keutamaan diberikan kepada pelajar Tingkatan 2.
  • Kategori pelajar miskin yang Ketua Isi Rumah (KIR) disahkan status kemiskinan di dalam Sistem eKasih.
  • Pelajar TIDAK penerima biasiswa atau bantuan kewangan daripada daripada kerajaan atau pihak luar.
  • Pelajar tidak mempunyai masalah disiplin di sekolah.
  Bantuan
  • Bayaran tahunan terus ke akaun pelajar berdasarkan kadar berikut:
   • Tingkatan 2–3 : RM300.00
   • Tingkatan 4–5 : RM400.00
   • Tingkatan 6 : RM500.00
  Permohonan
   • Borang permohonan diedarkan ke sekolah melalui Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) danJabatan Pendidikan Negeri Sarawak (JPNS).
   • Pihak sekolah hendaklah mengenalpasti pelajar yang LAYAK yang menepati kriteria sahaja.
   • Pengetua akan mengesahkan permohonan sebelum diserahkan kepada PPD masing-masing untuk rumusan dan perakuan.
   • Borang permohonan yang lengkap akan dikembali ke Yayasan Sarawak untuk proses tapisan eKasih.

   Yayasan Sarawak akan memaklumkan status permohonan melalui PPD masing-masing.
  Tujuan
  • Membantu membiayai kos peringkat awal pelajar yang memulakan pengajian ke Institusi Pengajian Tinggi.
  Syarat
  • Pemohon mestilah warganegara Malaysia (Anak Jati Sarawak).
  • Terbuka kepada pelajar untuk semester 1 sahaja.
  • Mengikuti pengajian di Institusi Pengajian Tinggi Awam, Curtin Miri, Swinburne Kuching dan UCTS Sibu.
  • Ibubapa / penjaga pelajar mempunyai pendapatan perkapita RM1,500.00 dan ke bawah.
  • Hanya meliputi kemasukan peringkat Matrikulasi / Asasi / Pra Diploma / Diploma / Ijazah di Institusi Pengajian Tinggi Awam, Kolej Matrikulasi anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia dan Institusi Latihan Kemahiran / Teknikal anjuran kerajaan
  Bantuan
  • Geran bantuan tidak perlu dibayar balik ini adalah seperti berikut:
   Dalam Sarawak : RM1,000.00
   Luar Sarawak : RM1,500.00
  Permohonan