Untuk
Warga
YS
Bahasa
Saiz Huruf A A A Warna Green Blue Red
Sarawak Crest

Piagam Pelanggan

Last updated on November 23rd, 2021 at 10:10 am

Kami komited untuk menyampaikan perkhidmatan yang cekap, berkesan dan responsif dalam tempoh masa seperti berikut:

PERKARA KPI
(Hari Bekerja)
Memberi maklumbalas status permohonan biasiswa dan bantuan pendidikan. DUA (2) HARI
Membuat pembayaran biasiswa dan bantuan pendidikan selepas penerimaan dokumen yang lengkap. ENAM (6) HARI
Membuat pembayaran Biasiswa Yayasan Tunku Abdul Rahman (YBSTAR) selepas penerimaan dokumen yang lengkap. EMPAT BELAS (14) HARI
Membuat pembayaran kepada pembekal selepas penerimaan dokumen yang lengkap. EMPAT BELAS (14) HARI
Memberi maklum balas berkenaan dengan aduan berkaitan perkhidmatan. DUA (2) HARI

Sekiranya terdapat pertanyaan berkaitan dengan
penyampaian perkhidmatan di atas,

sila emel kepada: pengarah@yayasansarawak.org.my
atau melalui whatsapp ysCare at +6017 700 1971