Untuk
Warga
YS
Bahasa
Saiz Huruf A A A Warna Green Blue Red
Sarawak Crest

Pinjaman

Last updated on November 9th, 2023 at 11:51 am

Tujuan
 • Biasiswa Pinjaman kepada pelajar yang mengikuti pengajian di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Swasta Tempatan dengan keutamaan diberikan kepada IPTS milik Yayasan Sarawak atau Kerajaan Negeri Sarawak.
Syarat
 • Permohonan di buka sepanjang tahun.
 • Anak jati Sarawak iaitu salah seorang ibu atau bapa orang Sarawak.
 • Pengajian sepenuh masa dan tidak mempunyai penaja.
 • Mengemukakan surat tawaran pinjaman PTPTN dan struktur yuran pengajian bagi memohon ‘Top-up’ untuk yuran pengajian sahaja.
 • Dua (2) orang penjamin yang mempunyai pekerjaan tetap dan umur tidak melebihi 60 tahun.
 • Bayaran balik pinjaman selepas 12 bulan tamat pengajian.
Bantuan
 • Pembayaran pertama akan dikeluarkan setelah penerimaan dokumen perjanjian yang lengkap.
 • Pembayaran seterusnya akan dikeluarkan setelah penerimaaan salinan keputusan peperiksaan yang lengkap.
Tujuan
 • Melanjutkan pengajian ke luar negara bagi membiayai sebahagian kos pengajian.
Syarat
 • Permohonan dibuka sepanjang tahun.
 • Anak jati Sarawak iaitu salah seorang ibu atau bapa orang Sarawak.
 • Keutamaan diberikan kepada kursus yang tidak terdapat di dalam negara.
 • Kursus dan universiti diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia melaui Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).
 • Mengemukakan cagaran hartanah dan dua (2) orang penjamin.
 • Tidak mempunyai penaja.
 • Bayaran balik pinjaman selepas enam (6) bulan tamat pengajian.
Bantuan
 • Kadar pinjaman yang diluluskan tertakluk kepada keputusan Jawatankuasa Pendidikan dan terhad kepada maksima RM100,000.00 setahun dengan tempoh maksima sepanjang 4 tahun.
Tujuan
 • Menyediakan bantuan kepada anak Sarawak yang beminat mengikuti kursus teknikal di mana-mana Institusi Latihan Kemahiran/Teknikal Tempatan di bawah panel Yayasan Sarawak.
Syarat
 • Anak jati Sarawak iaitu salah seorang ibu atau bapa orang Sarawak.
 • Berumur 16 tahun hingga 30 tahun.
 • Berminat mengikuti latihan secara sepenuh masa.
 • Keutamaan kepada pelatih yang tidak berpeluang atau gagal melanjutkan pengajian ke pusat pengajian tinggi.
 • Bayaran balik pinjaman selepas enam (6) bulan tamat latihan dan rebat 50% untuk pelatih yang lulus.
Bantuan
 • Membiayai yuran latihan/kursus sepanjang tempoh pengajian dengan maksimum RM10,000 setahun.
Tujuan
 • Pinjaman kepada pelajar yang mengikuti pengajian sepenuh masa dalam bidang Kejuruteraan & Ukur Bahan di IPTA/IPTS terpilih dalam Sarawak.
Syarat
 • Permohonan di buka sepanjang tahun.
 • Anak jati Sarawak iaitu salah seorang ibu atau bapa orang Sarawak.
 • Pengajian sepenuh masa dan tidak mempunyai penaja.
 • Mengemukakan surat tawaran pinjaman PTPTN bagi memohon ‘Top-up’ untuk yuran pengajian.
 • Dua (2) orang penjamin yang mempunyai pekerjaan tetap dan umur tidak melebihi 55 tahun.
 • Bayaran balik pinjaman selepas dua belas (12) bulan tamat pengajian.
Pembayaran
 • Pembayaran pertama akan dikeluarkan setelah penerimaan dokumen perjanjian yang lengkap.
 • Pembayaran seterusnya akan dikeluarkan setelah penerimaan slip keputusan peperiksaan yang lengkap.