Untuk
Warga
YS
Bahasa
Saiz Huruf A A A Warna Green Blue Red
Yayasan Sarawak
Sarawak Crest

Biasiswa

Tujuan
 • Menyediakan biasiswa kepada pelajar cemerlang yang mengikuti kursus dalam bidang STEM (Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik) sahaja.
 • Menyediakan pembiayaan kepada pasca-siswazah menjalankan penyelidikan dalam bidang dan pengkhususan yang diperlukan oleh Kerajaan Negeri Sarawak.
Syarat
 • Pemohon mestilah warganegara Malaysia (Anak Jati Sarawak).
 • Pelajar Ijazah Pertama yang sedang mengikuti pengajian di IPTA dan IPTS terpilih di dalam negara dengan CGPA 3.0 ke atas
 • Pelajar Ijazah Lanjutan (Sarjana, PhD & Kepakaran) yang mengikuti pengajian di IPTdi dalam dan luar negara dalam bidang penyelidikan sahaja.
Bantuan
 • Ijazah Sarjana Muda:
  Yuran Pengajian, Elaun Sara Hidup, Elaun Buku, Elaun Kertas Projek, Elaun Alat Perkakas, Elaun Latihan Amali, Elaun Latihan Ilmiah/Tesis & Tiket Penerbangan.
 • Ijazah Lanjutan (Sarjana, PhD & Kepakaran):
  Yuran Pengajian, Elaun Sara Hidup, Elaun Buku, Elaun Alat Perkakas, Elaun Latihan Tesis, Elaun Pengajian Akhir.
  Tiket penerbangan pergi-balik (sekali setahun dalam negara dan sekali sepanjang kursus untuk luar negara).
Permohonan
  • BYSTT (Ijazah Pertama): Permohonan dibuka sekali setahun melalui iklan di akhbar tempatan dan laman web.
  • BYSTT (Ijazah Lanjutan): Permohonan dibuka sepanjang tahun.
  • Permohonan atas talian (Salinan dokumen dihantar ke Yayasan Sarawak)
  Tujuan
  • Menyediakan biasiswa kepada pelajar yang mengikuti kursus bukan bidang STEM (Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik) sahaja.
  • Ambilan pelajar terbuka kepada semua IPTA dan IPTS yang terpilih sahaja di Malaysia untuk peringkat Sarjana Muda sehingga PhD
  Syarat
  • Pemohon mestilah warganegara Malaysia (Anak Jati Sarawak).
  • Pencapaian akademik yang cemerlang sekurang-kurangnya Gred B dan ke atas pada setiap subjek di peringkat STPM, atau
  • Memperolehi CGPA/PNGK 3.00 dan ke atas bagi lulusan Sijil / Diploma / Matrikulasi / A-Level dan yang setaraf dengannnya.
  Bantuan
  • Ijazah Sarjana Muda:
   Yuran Pengajian, Elaun Sara Hidup, Elaun Buku, Elaun Kertas Projek, Elaun Alat Perkakas, Elaun Latihan Amali, Elaun Latihan Ilmiah/Tesis & Tiket Penerbangan.
  • Ijazah Lanjutan (Sarjana, PhD & Kepakaran):
   Yuran Pengajian, Elaun Sara Hidup, Elaun Buku, Elaun Alat Perkakas, Elaun Latihan Tesis, Elaun Pengajian Akhir & Tiket Penerbangan.
  • Tiket penerbangan pergi-balik (sekali setahun dalam negara dan sekali sepanjang kursus untuk luar negara).
  Permohonan
   Tujuan
   • Khusus untuk pelajar mengikuti pengajian Ijazah Sarjana Muda Program Perubatan di Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS).
   • Setiap tahun 40 orang pelajar akan dipilih sebagai usaha untuk meningkatkan bilangan doktor di Sarawak.
   Syarat
   • Pemohon mestilah warganegara Malaysia (Anak Jati Sarawak).
   • Mendapat tawaran dan pengesahan pengajian program perubatan di Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS).
   • Melepasi proses temuduga.
   Bantuan
   • Yuran pengajian, sara hidup, pengangkutan, penginapan, bantuan buku, elaun perkakasan, elaun kertas dan projek
   Tujuan
   • Menyedia biasiswa kepada pelajar peringkat Sekolah Menengah di Negeri Sarawak yang kurang berkemampuan
   • Membiayai persekolahan bagi membolehkan pelajar meneruskan persekolahan serta menggalakkan peningkatan prestasi akademik pelajar.
   Syarat
   • Pemohon mestilah warganegara Malaysia (Anak Jati Sarawak).
   • Terbuka kepada pelajar Sekolah Menengah dan keutamaan diberikan kepada pelajar Tingkatan 2.
   • Kategori pelajar miskin yang Ketua Isi Rumah (KIR) disahkan status kemiskinan di dalam Sistem eKasih.
   • Pelajar TIDAK penerima biasiswa atau bantuan kewangan daripada daripada kerajaan atau pihak luar.
   • Pelajar tidak mempunyai masalah disiplin di sekolah.
   Bantuan
   • Bayaran tahunan terus ke akaun pelajar berdasarkan kadar berikut:
    • Tingkatan 2–3 : RM300.00
    • Tingkatan 4–5 : RM400.00
    • Tingkatan 6 : RM500.00
   Permohonan
    • Borang permohonan diedarkan ke sekolah melalui Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) danJabatan Pendidikan Negeri Sarawak (JPNS).
    • Pihak sekolah hendaklah mengenalpasti pelajar yang LAYAK yang menepati kriteria sahaja.
    • Pengetua akan mengesahkan permohonan sebelum diserahkan kepada PPD masing-masing untuk rumusan dan perakuan.
    • Borang permohonan yang lengkap akan dikembali ke Yayasan Sarawak untuk proses tapisan eKasih.

    Yayasan Sarawak akan memaklumkan status permohonan melalui PPD masing-masing.
   Tujuan
   • Membantu membiayai kos peringkat awal pelajar yang memulakan pengajian ke Institusi Pengajian Tinggi.
   Syarat
   • Pemohon mestilah warganegara Malaysia (Anak Jati Sarawak).
   • Mendapat tawaran kemasukan di Institusi Pengajian Tinggi Awam atau Institusi Teknikal Tempatan. (Semester 1)
   • Ibubapa / penjaga pelajar mempunyai pendapatan perkapita RM1,500.00 dan ke bawah.
   • Hanya meliputi kemasukan peringkat Matrikulasi / Asasi / Pra Diploma / Diploma / Ijazah di Institusi Pengajian Tinggi Awam, Kolej Matrikulasi anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia dan Institusi Latihan Kemahiran / Teknikal anjuran kerajaan
   Bantuan
   • Geran bantuan tidak perlu dibayar balik ini adalah seperti berikut:
    Dalam Sarawak : RM1,000.00
    Luar Sarawak : RM1,500.00
   Permohonan