Untuk
Warga
YS
Bahasa
Saiz Huruf A A A Warna Green Blue Red
Yayasan Sarawak
Sarawak Crest

Piagam Pelanggan

Kami komited untuk menyampaikan perkhidmatan yang cekap, berkesan dan responsif dalam tempoh masa seperti berikut:

PERKHIDMATAN TEMPOH PENYAMPAIAN
Memberi maklumbalas status permohonan biasiswa dan bantuan pendidikan. DUA (2) HARI
Membayar biasiswa dan bantuan pendidikan selepas penerimaan dokumen yang lengkap. ENAM (6) HARI
Membayar Yayasan Biasiswa Tunku Abdul Rahman (YBSTAR) selepas penerimaan dokumen yang lengkap. EMPAT BELAS (14) HARI
Menerima dan menyemak invois untuk pembayaran LIMA (5) HARI
Membayar kepada pembekal selepas penerimaan dokumen yang lengkap. EMPAT BELAS (14) HARI
Menangani aduan berkaitan perkhidmatan. DUA (2) HARI

Sekiranya terdapat pertanyaan berkaitan dengan
penyampaian perkhidmatan di atas,

sila emel kepada: pengarah@yayasansarawak.org.my
atau melalui whatsapp ysCare at +6017 700 1971