Untuk
Warga
YS
Bahasa
Saiz Huruf A A A Warna Green Blue Red
Sarawak Crest

Visi, Misi, Motto & Nilai-Nilai Teras

Last updated on February 15th, 2024 at 02:06 pm

VISI

Untuk menjadi yayasan bertaraf dunia dalam membangun modal insan yang berkualiti di Sarawak.

MISI

Beriltizam untuk memacu pembangunan modal insan yang berkualiti untuk Sarawak melalui bantuan dan sokongan yang berkesan.

MOTTO

Pemangkin Pembangunan Pendidikan Ke Arah Modal Insan Berkualiti.

NILAI-NILAI TERAS

Intergriti
Profesionalisme
Berorientasikan Hasil
Baik Hati dan Prihatin
Semangat Berpasukan
Sikap Kesegeraan dan Semangat Sepunya