Untuk
Warga
YS
Bahasa
Saiz Huruf A A A Warna Green Blue Red
Sarawak Crest

Perhimpunan Bulanan Yayasan Sarawak 2020 Edisi 4.0

27 August 2020

(8:15AM) @ Auditorium Yayasan Sarawak

Last updated on August 26th, 2020 at 12:10 pm

Kod Pakaian:
BAJU KORPORAT PUTIH

Gabungan penganjuran bersama edisi yang ditunda:
Seksyen Perundangan & Pematuhan
Seksyen Pengurusan Hartanah, Fasiliti & Pengangkutan
Seksyen Pengurusan Pengetahuan, Prestasi & Perhubungan Pelanggan
Seksyen Teknologi Maklumat & Pengurusan Sistem
S
eksyen Pengurusan Sumber Manusia

Seksyen Aset & Perolehan