Untuk
Warga
YS
Bahasa
Saiz Huruf A A A Warna Green Blue Red
Yayasan Sarawak
Sarawak Crest

Khidmat Sokongan

Seksyen Komunikasi Awam

 • Perhubungan Awam
 • Kaunter Khidmat Pelanggan
 • Penerbitan Dalaman & Luaran
 • Pameran
 • Pentadbir Media Laman Web & Sosial
 • Arkib Fotografi & Video

Seksyen Akaun

 • Pendapatan & Perbelanjaan
 • Pengurusan Akaun
 • Percukaian
 • Bajet & Kawalan

Seksyen Korporat

 • Pendapatan & Perbelanjaan
 • Pengurusan Akaun
 • Percukaian
 • Bajet & Kawalan

Seksyen Teknologi Maklumat dan Pengurusan Sistem

 • Rangkaian Komputer
 • Sistem Keselamatan Komputer
 • Sistem Pengkomputeran
 • Aplikasi Mudah Alih
 • Portal Dalam Talian

 Seksyen Pengurusan Sumber Manusia

 • Sumber Manusia
 • Personel

Seksyen Pengurusan Hartanah, Projek & Fasiliti

 • Pengurusan Hartanah
 • Pengurusan Projek
 • Pengurusan Fasiliti

Seksyen Pengurusan Data & Maklumat

 • Data & Maklumat Rasmi
 • Statistik

Seksyen Pentadbiran, Aset & Perolehan

 • Inventori & Registri
 • Pentadbiran Am
 • Pembelian
 • Unit Pengangkutan

Seksyen Pelaburan

 • Pelaburan
 • Anak Syarikat
 • Syarikat Bersekutu