Untuk
Warga
YS
Bahasa
Saiz Huruf A A A Warna Green Blue Red
Yayasan Sarawak
Sarawak Crest

Operasi

Seksyen Pengurusan Sumber Manusia

 • Pengurusan Sumber Manusia

Seksyen Pentadbiran

 • Inventori & Registri
 • Pentadbiran Am

Seksyen Aset & Perolehan

 • Inventori & Registri
 • Pembelian

Seksyen Fasiliti & Pengangkutan

 • Pengangkutan
 • Fasiliti & Bangunan

Seksyen Akaun

 • Pendapatan & Perbelanjaan
 • Pengurusan Akaun
 • Percukaian
 • Bajet & Kawalan

Seksyen Komunikasi Korporat

 • Perhubungan Awam
 • Kaunter Khidmat Pelanggan
 • Penerbitan Dalaman & Luaran
 • Pameran
 • Pengurusan Majlis
 • Pentadbir Media Laman Web & Sosial
 • Arkib Fotografi & Video

Sistem Teknologi Maklumat dan Pengurusan Sistem

 • Rangkaian & Sistem Keselamatan Komputer
 • Sistem Pengkomputeran
 • Aplikasi Mudah Alih

Seksyen Pengurusan Khidmat Kualiti

 • Pengurusan Kualiti
 • Sekretariat Amalan Perkhidmatan Berkualiti (APB) 5S
 • Pengurusan Inovasi

Seksyen Pengurusan Pengetahuan, Prestasi & Perhubungan Pelanggan

 • Latihan
 • Data Pencapaian Piagam Pelanggan
 • Kajian & Analisa Kepuasan Pelanggan