Untuk
Warga
YS
Bahasa
Saiz Huruf A A A Warna Green Blue Red
Sarawak Crest

Khidmat Sokongan

Last updated on June 5th, 2022 at 08:30 am

Seksyen Akaun

 • Pendapatan & Perbelanjaan
 • Pengurusan Akaun
 • Percukaian
 • Bajet & Kawalan

Seksyen Korporat

 • Pendapatan & Perbelanjaan
 • Pengurusan Akaun
 • Percukaian
 • Bajet & Kawalan

Seksyen Teknologi Maklumat dan Pengurusan Sistem

 • Rangkaian Komputer
 • Sistem Keselamatan Komputer
 • Sistem Pengkomputeran
 • Aplikasi Mudah Alih
 • Portal Dalam Talian

 Seksyen Pengurusan Sumber Manusia

 • Sumber Manusia
 • Personel

Seksyen Pengurusan Hartanah, Projek & Fasiliti

 • Pengurusan Hartanah
 • Pengurusan Projek
 • Pengurusan Fasiliti

  Seksyen Pentadbiran, Aset & Perolehan

  • Inventori & Registri
  • Pentadbiran Am
  • Pembelian
  • Unit Pengangkutan

  Seksyen Pelaburan

  • Pelaburan
  • Anak Syarikat
  • Syarikat Bersekutu

  Seksyen Pengurusan Data & Komunikasi Awam

  • Data & Maklumat Rasmi
  • Statistik
  • Perhubungan Awam
  • Kaunter Khidmat Pelanggan
  • Penerbitan Dalaman & Luaran
  • Pameran
  • Pentadbir Media Laman Web & Sosial
  • Arkib Fotografi & Video