Untuk
Warga
YS
Language
Font Size A A A Color Green Blue Red
Sarawak Crest

News Updates

8 hours ago

19 Julai 2024 | Jumaat | SamarahanSeramai 25 orang pegawai dan kakitangan Yayasan Sarawak yang diketuai oleh Ketua Penolong Pengarah (Bahagian Pentadbiran dan Komunikasi) merangkap Fasilitator EKSA Yayasan Sarawak, Puan Hajah Suryani binti Abdul Hamid telah mengadakan Lawatan Penandaarasan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) ke pejabat Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Kampus Wilayah Sarawak, Kota Samarahan.Tujuan lawatan adalah untuk memantapkan lagi pelaksanaan EKSA di Yayasan Sarawak di samping dapat mempelajari amalan terbaik daripada pihak INTAN dalam mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif.Lawatan ini diharap dapat meningkatkan kefahaman dan pelaksanaan EKSA di Yayasan Sarawak dalam memperkenalkan pendekatan baharu dan mengukuhkan budaya kerja yang lebih cekap dan produktif.Disediakan oleh: Jumadi (CorpComm)Gambar: Husni / Nola / NorhayatiInstitut Tadbiran Awam NegaraINTAN Kampus Wilayah Sarawak#LikeFollowShare ... ExpandHide