Untuk
Warga
YS
Bahasa
Saiz Huruf A A A Warna Green Blue Red
Sarawak Crest

IKLAN JAWATAN KOSONG YAYASAN SARAWAK BIL. 02/2022

Last updated on December 17th, 2022 at 10:41 pm

Yayasan Sarawak mempelawa permohonan daripada warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang daripada 18 tahun untuk mengisi kekosongan jawatan-jawatan berikut:

Klasifikasi Perkhidmatan:
Pentadbiran dan Sokongan

Kumpulan Perkhidmatan:
Pelaksana

Taraf Jawatan:
Tetap Berasaskan Caruman

Jadual Gaji:
Gaji Minimum: RM1,493.00
Gaji Maksimum: RM5,672.00

Ringkasan Tugas :
Bertanggungjawab menguruskan kerja-kerja yang berkaitan pengurusan kewangan, perolehan bekalan dan pembangunan, pengurusan, perkhidmatan personel, pengurusan pentadbiran pejabat, pengurusan majlis rasmi, mengendalikan urusan konsuler dan penguatkuasaan undang-undang.

Kelayakan

 • Memiliki Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; ATAU
 • Memiliki Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; ATAU
 • Memiliki Sijil Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; ATAU
 • Memilik Diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; DAN
 • Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 • Berumur tidak kurang daripada 18 tahun.

Syarat Tambahan

 • Pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam bidang berkaitan.
 • Berintegriti tinggi, action-oriented, sense of urgency, keperibadian yang dinamik, efisien, proaktif, berfikiran positif, sanggup menerima cabaran dan mampu bekerja secara berdikari dan dalam kumpulan.
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum atau aktiviti kemasyarakatan.

Klasifikasi Perkhidmatan:
Kewangan

Kumpulan Perkhidmatan:
Pelaksana

Taraf Jawatan:
Tetap Berasaskan Caruman

Jadual Gaji:
Gaji Minimum: RM1,498.00
Gaji Maksimum: RM5,678.00

Ringkasan Tugas:
Bertanggungjawab membantu melaksanakan sistem perakaunan kerajaan mengikut prosedur dan peraturan yang berkaitan.

Kelayakan dan Syarat Lantikan

 • Memiliki Sijil Politeknik dalam bidang pengajian perniagaan atau penyimpan kira yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya ; ATAU
 • Memiliki Kelayakan Ikhtisas Certified Accounting Technician (CAT) yang diiktiraf oleh Kerajaan; ATAU
 • Memiliki Diploma dalam bidang pengajian perniagaan, kewangan, perbankan atau perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; ATAU
 • Memiliki Kelayakan Badan Profesional Licentiate of The Chartered Institute of Secretaries and Administrators of United Kingdom dalam bidang kewangan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; DAN
 • Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 • Keutamaan diberi kepada calon-calon yang mempunyai sekurang-kurangnya dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan.
 • Berumur tidak kurang daripada 18 tahun.

Syarat Tambahan

 • Pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam bidang berkaitan.
 • Berintegriti tinggi, action-oriented, sense of urgency, keperibadian yang dinamik, efisien, proaktif, berfikiran positif, sanggup menerima cabaran dan mampu bekerja secara berdikari dan dalam kumpulan.
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum atau aktiviti kemasyarakatan.

Klasifikasi Perkhidmatan:
Pentadbiran dan Sokongan

Kumpulan Perkhidmatan:
Pelaksana

Taraf Jawatan:
Tetap Berasaskan Caruman

Jadual Gaji:
Gaji Minimum: RM1,352.00
Gaji Maksimum: RM4,003.00

Ringkasan Tugas:
Menjalankan tugas-tugas perkeranian, operasi (termasuk, tetapi tidak terhad kepada tugas-tugas pentadbiran am, pengurusan personel, perkhidmatan kaunter dan pemprosesan, pengumpulan data dan maklumat, pengendalian peralatan perhubungan / komunikasi, kutipan sewa / pinjaman, pengawasan aset.

Kelayakan dan Syarat Lantikan

 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; DAN
 • Memiliki Kepujian dalam subjek (sekurang-kurangnya Gred C) dalam Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 • Berumur tidak kurang daripada 18 tahun.

Syarat Tambahan

 • Pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak.
 • Berintegriti tinggi, action-oriented, sense of urgency, keperibadian yang dinamik, efisien, proaktif, berfikiran positif, sanggup menerima cabaran dan mampu bekerja secara berdikari dan dalam kumpulan.
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum atau aktiviti kemasyarakatan.

Klasifikasi Perkhidmatan:
Pentadbiran dan Sokongan

Kumpulan Perkhidmatan:
Pelaksana

Taraf Jawatan:
Tetap

Jadual Gaji:
Gaji Minimum: RM1,352.00
Gaji Maksimum: RM4,003.00

Ringkasan Tugas:
Bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas berkaitan khidmat telefon, khidmat penerangan dan khidmat perhubungan pelanggan di peringkat agensi berkaitan seperti mengendalikan panggilan telefon (peringkat dalaman dan luaran), melayani dan membantu pelanggan yang berurusan dengan agensi dan memberi penerangan mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh agensi.

Kelayakan dan Syarat Lantikan

 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; DAN
 • Memiliki Kepujian dalam subjek (sekurang-kurangnya Gred C) dalam Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 • Berumur tidak kurang daripada 18 tahun.

Syarat Tambahan

 • Pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam bidang yang berkaitan.
 • Berintegriti tinggi, action-oriented, sense of urgency, keperibadian yang dinamik, efisien, proaktif, berfikiran positif, sanggup menerima cabaran dan mampu bekerja secara berdikari dan dalam kumpulan.
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum atau aktiviti kemasyarakatan.

Klasifikasi Perkhidmatan:
Pentadbiran dan Sokongan

Kumpulan Perkhidmatan:
Pelaksana

Taraf Jawatan:
Tetap Berasaskan Caruman

Jadual Gaji:
Gaji Minimum: RM1,352.00
Gaji Maksimum: RM4,003.00

Ringkasan Tugas:
Bertanggungjawab untuk memastikan urusan harian di pejabat pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi / pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional (yang memenuhi kelayakan) berjalan lancar dan memberi perkhidmatan kesetiausahaan seperti menaip, menyediakan surat-menyurat, laporan dan pengurusan fail. Di samping itu, memastikan semua keperluan rasmi pegawai Kumpulan Pengurusan Tertinggi / pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional (yang memenuhi kelayakan) dikendalikan secara cekap dan berkualiti tinggi serta mengawal selia jadual kerja supaya teratur.

Kelayakan dan Syarat Lantikan

 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; DAN
 • Memiliki Kepujian dalam subjek (sekurang-kurangnya Gred C) dalam Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 • Berumur tidak kurang daripada 18 tahun.

Syarat Tambahan

 • Pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam bidang yang berkaitan.
 • Berintegriti tinggi, action-oriented, sense of urgency, keperibadian yang dinamik, efisien, proaktif, berfikiran positif, sanggup menerima cabaran dan mampu bekerja secara berdikari dan dalam kumpulan.
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum atau aktiviti kemasyarakatan.

Klasifikasi Perkhidmatan:
Pentadbiran dan Sokongan

Kumpulan Perkhidmatan:
Pelaksana

Taraf Jawatan:
Tetap

Jadual Gaji:
Gaji Minimum: RM1,216.00
Gaji Maksimum: RM2,983.00

Ringkasan Tugas:

 1. Melaksanakan tugas-tugas dalam membantu melicinkan perjalanan urusan pejabat seharian melibatkan pergerakan fail, penghantaran dan pendaftaran surat/dokumen/saman/notis serta pemanduan kenderaan
 2. Menjalankan tugas-tugas am bersifat hands-on yang memerlukan keupayaan fizikal di dalam dan luar bangunan pejabat dan tugas-tugas berkaitan sokongan teknikal ke atas peralatan dan ruang kerja serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh ketua jabatan.

Kelayakan dan Syarat Lantikan

 • Sijil Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3) / Penilaian Menengah Rendah (PMR) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
 • Memiliki lesen memandu kelas D/E/E1/E2 yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) kecuali Lesen Memandu Percubaan (P); DAN
 • Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3) / Penilaian Menengah Rendah (PMR) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Syarat Tambahan

 • Berintegriti tinggi, action-oriented, sense of urgency, keperibadian yang dinamik, efisien, proaktif, berfikiran positif, sanggup menerima cabaran dan mampu bekerja secara berdikari dan dalam kumpulan.
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum atau aktiviti kemasyarakatan.

Klasifikasi Perkhidmatan:
Kemahiran

Kumpulan Perkhidmatan:
Pelaksana

Taraf Jawatan:
Tetap

Jadual Gaji:
Gaji Minimum: RM1,218.00
Gaji Maksimum: RM2,939.00

Ringkasan Tugas:

Menjalankan tugas-tugas am bersifat hands-on yang memerlukan keupayaan fizikal di dalam dan luar bangunan pejabat dan tugas-tugas berkaitan sokongan teknikal ke atas peralatan dan ruang kerja serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh ketua jabatan.

Kelayakan dan Syarat Lantikan

 • Sijil Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3) / Penilaian Menengah Rendah (PMR) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
 • Memiliki lesen memandu kelas D/E/E1/E2 yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) kecuali Lesen Memandu Percubaan (P); DAN
 • Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3) / Penilaian Menengah Rendah (PMR) atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Syarat Tambahan

 • Pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam bidang yang berkaitan.
 • Berintegriti tinggi, action-oriented, sense of urgency, keperibadian yang dinamik, efisien, proaktif, berfikiran positif, sanggup menerima cabaran dan mampu bekerja secara berdikari dan dalam kumpulan.
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum atau aktiviti kemasyarakatan.

CARA MEMOHON

Semua pemohon yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan adalah diwajibkan untuk mengemukakan permohonan secara onlinemelalui Laman Web Yayasan Sarawak bermula 10 Disember 2022.

Tarikh tutup permohonan adalah pada hari Khamis, 15 Disember 2022.

Sila klik 'APPLY NOW' berdasarkan jawatan yang ingin dipohon.

Dengan mengemukakan permohonan, anda telah bersetuju dan memberi kebenaran kepada Yayasan Sarawak untuk memproses data peribadi anda selaras dengan Personal Data Protection Act 2010 (PDPA).

Permohonan yang tidak lengkap atau lewat diterima akan ditolak. Hanya calon yang disenarai pendek sahaja akan dihubungi untuk ditemuduga. Sekiranya anda tidak menerima sebarang maklumbalas daripada Yayasan Sarawak selepas 3 (tiga) bulan daripada tarikh tutup iklan, permohonan dianggap tidak berjaya.